Drinking Straws

 1. Yellow & White Stripped SMOOTHIE Drinking Straws 200mm Ø8mm
  Yellow & White Stripped SMOOTHIE Drinking Straws 200mm Ø8mm
  Stock Code: GAZ-0088
  lots in stock
  £4.74 £3.95
  for
  Box 200
 2. Red & White Stripped SMOOTHIE Drinking Straws 200mm Ø8mm
  Red & White Stripped SMOOTHIE Drinking Straws 200mm Ø8mm
  Stock Code: GAZ-0089
  lots in stock
  £4.74 £3.95
  for
  Box 200
 3. 8" Black Paper Drinking Straws
  8" Black Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0080
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
 4. 8" White Paper Drinking Straws
  8" White Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0078
  Out of Stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
  Out of stock
 5. 8" Black & White Striped Paper Drinking Straws
  8" Black & White Striped Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0077
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
 6. 8" Red & White Striped Paper Drinking Straws
  8" Red & White Striped Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0071
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
 7. 8" Green & White Striped Paper Drinking Straws
  8" Green & White Striped Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0073
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
 8. 8" Blue & White Striped Paper Drinking Straws
  8" Blue & White Striped Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0074
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
 9. 8" Yellow & White Striped Paper Drinking Straws
  8" Yellow & White Striped Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0075
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250
 10. 5.5" Black Paper Drinking Straws
  5.5" Black Paper Drinking Straws
  Stock Code: GAZ-0086
  lots in stock
  £3.59 £2.99
  for
  Box 250